Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Membangun Malaysia MADANI

Malaysia MADANI adalah konsep negara yang berdasarkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Untuk membangunnya, diperlukan kempen yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai tersebut, serta program-program yang dapat membantu mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kempen ini dapat berfokus pada memperkuat daya cipta rakyat, meningkatkan rasa hormat dan kehormatan, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Dalam pembangunan Malaysia MADANI, penting juga untuk meningkatkan keyakinan dalam diri rakyat, agar mereka dapat percaya pada kemampuan mereka sendiri dan negara untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Selain itu, penting juga untuk meningkatkan ihsan yang merupakan pengertian dari perlakuan baik dan berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Dengan ihsan, akan membuat rakyat saling membantu dan memperkuat persatuan dalam negara.

MADANI merupakan satu kerangka dasar yang terdiri daripada ๐ž๐ง๐š๐ฆ tonggak dasar Membangun Malaysia MADANI:

๐Œ > ke๐Œampanan
Kemajuan mutu kehidupan bangsa dalam acuan yang seimbang antara manusia dan alam, bernuansakan citra Malaysia yang unik.

๐€ > kesej๐€hteraan
Membawa makna keseimbangan atau lebih tepat lagi kehidupan dan segala sisinya yang terangkum dalam keseimbangan.

๐ƒ > ๐ƒaya cipta
Mengandungi beberapa konotasi antaranya pembaharuan, reka cipta dan reka baharu.

๐€ > horm๐€t
Mengandungi konotasi maruah manusia. Suatu kalimat lain yakni adab yang berasal daripada Bahasa Arab.

๐ > keyaki๐an
Keyakinan punyai kaitan yang erat dengan amanah yakni suatu ikrar pertanggungjawaban moral duniawi dan ukhrawi.

๐ˆ > ๐ˆhsan
Ihsan itu sinonim dengan makna peduli dan belas kasihan.

#MalaysiaMADANI
Post a Comment

0 Comments